06-30-575-9531 info@aikidotatabanya.hu

Mi az Aikido?

Az Aikido valóban “modern” művészet, hiszen századunkban született meg és terjedt el az egészvilágon, bár évszázados alapokon nyugszik, mind filozófiájában, mind a mozgásában fellelhetők alaptörvények tekintetében.

Külön említettük most e két fogalmat, de azonnal szögezzük le: az Aikidoban nem szabad, nem lehet különválasztani a szellemi és a fizikai alapgondolatokat, alkotóelemeket. Nem lehet aikidotechnikákat gyakorolni a filozófiai alap megtagadásával, s nem lehet elméletben művelni az Aikidot, a gyakorlatokban megvalósuló fizikai háttér nélkül. “Az Aikido aktív meditáció” – vallják Japánban, s aki ezt nem fogadja el, az gyakorol hat, érhet el sikereket, megerősödhet testben és technikában, de amit csinál, az egyre messzebb kerül az Aikido gondolatától.

Ueshiba mester így foglalta össze az Aikido lényegét:

“A hajlékonyság, az erőssé válás útja. A természet mozgása a mi mozgásunk, az Aikido mozgása a természet mozgása, melynek titka mélységes és határtalan. A szellem hordozza az értelmet és ellenőrzi a testet.

Az Aikido azt jelenti, hogy a szellem összhangban van az ellenfél szellemével, más szóval mozgásunk alkalmazkodik az ellenfél mozgásához. Az ‘utánaengedés ‘ az ellen nem állás művészete. Az Aikido kerüli a kötött, merev mozgást. Az utánaengedés nem meghátrálás, ellenkezőleg, a győzelemhez vezető biztos út.”

Az  aikido  elveinek  és  céljainak  megfogal mazásánál  ismét  Ueshiba  Morihei  gondolatait  idézzük, akinél tökéletesebben senki sem látta át mindezt:

Az aikido elve a harc, az ellenállás elkerülése.

Az aikido célja, hogy mind a testet, mind az elmét eddze, és őszintévé tegye az embert.

Az aikido célja minden embert egy családban egyesíteni.

Close Menu